• Kullanılmış Makine ve Tesis İthal İzinleri
  • Sağlık Bakanlığı İthal İzinleri
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, İthal İzinleri
  • Aile ve Çalışma Bakanlığı, İthal İzinleri (İSGÜM)
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İthal İzinleri
  • Ticaret Bakanlığı Bildirim İşlemleri
  • Diğer Resmi Kurumlar ve Elçilikler Bildirim ve Tasdik İşlemleri