TARIMSAL İŞLETMELERIN FIZIKI VARLIKLARINA YÖNELIK YATIRIMLAR

101

SÜT ÜRETEN TARIM İŞLETMELER

 NIHAI YARARLANICILAR

 • Gerçek Kişiler Ve Tüzel Kişiler olarak aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır;
 • Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi.HKS kaydı bulunmalı
 • Vergi sistemine kayıtlı olmalıdır
 • Baş. Sahibi veya temsile yetkili 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 büyük olmayacak
 • Kiralama varsa süresi yatırım tamamlama (Son Ödeme) süresi itibariyle en az 7 yılı kapsamalı
 • Başvuru Sahibi Gerçek Kişi İse Mesleki yeterliliği kanıtlayıcı en az 3 yıllık belgeler veya
 • Başvuru Sahibi Tüzel Kişi İse Tüzel Kişiliği Temsil Ve İlzama Yetkili Olan Kişi;
 • Ziraat Mühendisleri – Gıda Mühendisleri – Veterinerlik Fakültesi Mezunları
 • Tarım Meslek Liseleri ,Ziraat Meslek Lisesi, / Veteriner Sağlık Meslek Liseleri mezunları
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılıkla ilgili ön lisans ( 2 yıllık ) programları mezunları
 • Meslek Yüksekokulu Veya Üniversite Diploması
 • Ziraat – Gıda – Veterinerlik Yüksek Lisans Yapmış olanlar yetkilendirilerek başvuru yapabilir
 • Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir
 • Sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvurular reddedilecektir
 • Temsil ve ilzama yetkili olarak belirtilen kişiler müştereken yetkili ise İkisi de şartları sağlamalı
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı sorgulamaları; başvuru sahibi, yönetim kurulu ve ortak adına yapılır
 • Yatırım diğer uluslararası ve ulusal kaynaklardan sağlanan desteklerden de yararlanamaz.

SPESIFIK UYGUNLUK KRITERLERI

Başvuru sahibine ait tarımsal işletmenin kapasitesi ve  yatırımın kapasitesi aşağıdaki limitleri aşamaz

 • SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER
 • En az 10, en fazla 120 Süt İneği,
 • En az 5, en fazla 50 süt veren Manda,
 • En az 50, en fazla 500 süt veren Koyun,
 • En az 50, en fazla 500 süt veren Keçi.

DESTEK ORANI:

1) Tüzel kişilikler için, toplam uygun harcama tutarının % 50’si Hibe olarak verilmektedir..
2) Gerçek kişiler için toplam uygun harcama tutarının %55’si Hibe olarak verilmektedir..
3) Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’denfazla) olduğu tüzel kişilikler için toplam uygun harcama tutarının %60’ı Hibe olarak verilmektedir..

EK HİBE

 • Başvuru Sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi üretici örgütü veya hâkim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilik ise temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaş altında olması halinde ilave % 5 Hibe
 • Yatırımın Dağlık Alan Listesinde yer alması halinde ilave % 5 Hibe

UYGUN HARCAMA OLARAK DESTEKLENEN YATIRIM TUTARI LİMİTLERİ

 • En az 5.000 Euro , en fazla 500.000 Euro

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KİMLERDİR

 • Üretici örgütlerinin ve üretici örgütünün hâkim ortak olduğu tüzel kişiliğin yukarıda belirtilmiş olan yardım oranını (%60) ve bölüm 8.2.2’de belirtilen IPARD Programı sıralama kriterinden puan (20 puan) alabilmeleri için:
 • 1163, 1581 ve 4572 Sayılı Kanunlara göre kurulmuş kooperatifler ile 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kendilerinin veya hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, ooperatifin/yetiştirici birliğinin ana sözleşmesinde belirtilmiş çalışma konularında yer alan ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • 5200 Sayılı Kanuna göre kurulan tarımsal üretici birliklerinin hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, tarımsal üretici birliğinin kuruluş tüzüğünde belirtilen ve birliğin isminde yer alan ürünün üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

TAKSİT SAYISI

Uygun harcamaların toplam değeri:

 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksit halinde
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlarda ödeme en fazla iki taksit

DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ

 • İNŞAAT İŞLERİ HARCAMALARI
 • MAKİNA EKİPMAN ALIMLARI
 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ- MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ
 • Hizmet Alımları Gideri Max Uygun Harcama Kaleminin %12 Kadar Olabilir
 • Uygun Harcama Kaleminin % 4’ü ve 6.000 Euro  Geçmeyen İŞ PLANI hazırlığı   (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) 
 • GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI
 • uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir

GENEL ÖZET BİLGİLENDİRME

 • İnek ( 18 aydan büyük ) gübre yolu dahil olacak şekilde 7 m2 ahır planlanmış olmalı veya planlanmalıdır.
 • Sığır ( 12-18 aylık ) gübre yolu dahil olacak şekilde 6 m2 ahır planlanmış olmalı veya planlanmalıdır.
 • Başvuru Sahibi projeyi teslim ettiği tarihten, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK) tarafından onaylandığı tarih arası 7 aydır .  Bu zaman dilimiz içerisinde 40 yaş altında olmalıdır. Yoksa 5 puan alamaz
 • Başvuru sahibi 2014-2020 uygulama dönemi içerisinde en fazla 4 (dört) uygun yatırımı için destek alabilir.
 • Güneş enerjisi yatırımları kapsamında şebekeye bağlı olmayan (off-grid) sistemler
 • Tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu desteklenmektedir
 • Dağıtım şirketinden alınmış bağlantı anlaşmasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Bağlantı anlaşması temin edilmesini kolaylaştırmak amacıyla; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İ lişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde, tarım ve kırsal kalkınma amaçlı, kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler için Kurumca kapasite muafiyet belgesi düzenlr
 • şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerine yer verecek olan başvuru sahiplerinin kapasite muafiyet belgesi başvuruları Kurumun ilan ettiği tarihler arasında TKDK İ l Koordinatörlükleri tarafından kabul edilecektir.
 • TKDK başvuruların ilk kabul edilmeye başladığı tarih ile hibe desteği alınma arasındaki süre 7 (yedi) aydır. 

TKDK IPARD RESMİ BELGELER

GERÇEK KİŞİ ( ŞAHIS) BAŞVURULARI

 1. Noter Onaylı İmza Beyannamesi
 2. Yatırım uygulama alanına ait koordinat bilgileri (ITRF/ ED50 koordinat sistemine göre) (Kadastro Müdürlüğünden ya da Lisanslı Harita Bürolarından ya da Özel Harita Bürolarından alınan)
 3. Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Dairesinden alınmış
 4. Bankadan alınmış olan Banka Hesap Cüzdanının fotokopisi ( IBAN olmalı, Banka Çift imza atmalı )
 5. Çiftçi Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olduğunu gösteren veya Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış belge.
 6. Yatırımın uygulanacağı ilçede başvuru sahibi adına kayıtlı tarımsal işletmeleri gösteren form Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü’nden alınmalıdır.
 7. Kübaj Hesabı kazı, dol.ve reg., yapım işleri kap. uygun harcama olarak talep ediliyorsa Özel Haritacı imzalı
 8. Plan Kote kazı, dol.ve reg., yapım işleri kap. uygun harcama olarak talep ediliyorsa Özel Haritacı imzalı
 9. Makine Ekipman Yerleşim Planı
 10. Yapı Ruhsatı

MESLEKİ YETERLİLİK EVRAKLARI

1- Mesleki yeterliliği sağlayan kişinin en az 3 yıl süreyle hayvan kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge.

2- Hayvan kayıt sistemine kayıtlı olan işletmenin kişinin adına devir veya tescil edildiği tarihi gösteren resmi yazı

3- En az 3 yıl aktif olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlayan destekleyici belgeler ;

 • 3 farklı yıla ait müstahsil makbuzları olabilir
 • Bakanlığı tarafından uygulanan hayvancılık desteklerinden faydalanıldığını gösteren belgeler
 • Bakanlığı tarafından uygulanan aşılama programları kapsamında aşılandığını gösteren aşı makbuzları,
 • Kanıtlayıcı diğer belgeler diğer belgeler.( mizan kayıtları, müstahsil, makbuzları,faturalar )

Veya

 1. Ziraat, veterinerlik veya herhangi bir diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite (master veya doktora dahil) diploması

Veya

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden temin edilen tarım yada ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü, 

MALİ EVRAKLAR

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK KİŞİLER VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 1. Duran Varlık Listesi ( Başvuru tarihinden önceki son aya ait olmalıdır ) mali müşavir/smmm onaylı
 2. Gelir Tablosu ( son 3 yıl / 2 yıl / 1 yıl / 9 ay/ 6ay / 3 ay ) / vergi dairesi/mali müş/smmm onaylı
 3. Bilanço ( son 3 yıl / 2 yıl / 1 yıl / 9 ay/ 6ay / 3 ay/ açılış bilançosu) vergi dairesi/mali müş/smmm onaylı

İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK KİŞİLER İÇİN;

 1. Duran varlık ( Başvuru tarihinden önceki son aya ait olmalıdır ) mali müşavir/sbbb onaylı
 2. İşletme Hesap Özeti ( son 3 yıl / 2 yıl / 1 yıl / 9 ay/ 6ay / 3 ay ) / vergi dairesi/mali müş/smmm onaylı

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GERÇEK KİŞİLER İÇİN;

 1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ( son 3 yıl / 2 yıl / 1 yıl / Tamanlanmamış hesap dönemi yoksa aranmaz

TEVKİFATA TABİ (DEFTER TUTMAYAN) ÇİFTÇİLER İÇİN

 1. En az 1 tane müstahsil makbuzu olmak kaydıyla başvuru sunulma tarihinden önceki son 12 aya (varsa) ait müstahsil makbuzlarının fotokopileri

Müstahsilde baş. sahibinin ve alıcının adı bulunmalı, karşılıklı  imzalanmış olmalıdır 

 

TÜZEL KİŞİ ( ŞİRKET) BAŞVURULARI

 1. Yetkili kişilerin noter onaylı İmza Sirküleri
 2. Limited, kolektif ve komandit şirketler hariç olmak üzere güncel yönetim kurulu üyelerinin bu pozisyon için atama kararını içeren yönetim kurulu karar defterinin noter onaylı ilgili kısmı
 3. Yatırım uygulama alanına ait koordinat bilgileri (ITRF/ ED50 koordinat sistemine göre)(Kadastro Müdürlüğünden ya da Lisanslı Harita Bürolarından ya da Özel Harita Bürolarından alınan)Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Dairesinden alınmış
 1. Bankadan alınmış olan Banka Hesap Cüzdanının fotokopisi ( IBAN olmalı, Banka Çift imza atmalı )
 2. Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge Tüzel kişilerde, Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğundan alınan
 3. Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge, Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından alınan
 4. Tüzel kişilik adına“Çiftçi Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olduğunu gösteren veya Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış belge.
 5. Yatırımın uygulanacağı ilçede başvuru sahibi adına kayıtlı tarımsal işletmeleri gösteren form Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü’nden alınmalıdır.
 6. Kübaj Hesabı kazı, dol.ve reg., yapım işleri kap. uygun harcama olarak talep ediliyorsa Özel Haritacı imzalı
 7. Plan Kote kazı, dol.ve reg., yapım işleri kap. uygun harcama olarak talep ediliyorsa Özel Haritacı imzalı
 8. Makine Ekipman Yerleşim Planı
 9. Yapı Ruhsatı

MESLEKİ YETERLİLİK EVRAKLARI

1- Mesleki yeterliliği sağlayan kişinin en az 3 yıl süreyle hayvan kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge.

2- Hayvan kayıt sistemine kayıtlı olan işletmenin kişinin adına devir veya tescil edildiği tarihi gösteren resmi yazı

3- En az 3 yıl aktif olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlayan destekleyici belgeler ;

 • 3 farklı yıla ait müstahsil makbuzları olabilir
 • Bakanlığı tarafından uygulanan hayvancılık desteklerinden faydalanıldığını gösteren belgeler
 • Bakanlığı tarafından uygulanan aşılama programları kapsamında aşılandığını gösteren aşı makbuzları,
 • Kanıtlayıcı diğer belgeler diğer belgeler.( mizan kayıtları, müstahsil, makbuzları,faturalar )

Veya

 1. Ziraat, veterinerlik veya herhangi bir diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite (master veya doktora dahil) diploması

Veya

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden temin edilen tarım yada ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü

MALİ EVRAKLAR 

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK KİŞİLER VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN 

 1. Duran Varlık Listesi ( Başvuru tarihinden önceki son aya ait olmalıdır ) mali müşavir/smmm onaylı
 2. Gelir Tablosu ( son 3 yıl / 2 yıl / 1 yıl / 9 ay/ 6ay / 3 ay ) / vergi dairesi/mali müş/smmm onaylı
 3. Bilanço ( son 3 yıl / 2 yıl / 1 yıl / 9 ay/ 6ay / 3 ay/ açılış bilançosu) vergi dairesi/mali müş/smmm onaylı

İNŞAAT İŞLERİ KRİTERLERİ 

SÜT SIĞIRI -Kapalı Ahır- Projelerinde Aranacak Kriterler 

Grup buzağılar için (2-6 aylık)

 • ahır içinde (barındırma alanı olarak)
 • ahır dışında (gezinti alanı olarak) en az 1,8 m 2 
 1. ay – 12. Ay beher sığır için
 • Durak genişliği en az 0,7 m – Durak uzunluğu en az 1,2 m olmalıdır
 • Gübre yolunun da dahil olduğu en az 4 m2 toplam alan
 • ahır dışında en az 4 m2 gezinti alanı sağlanmalıdır.
 1. ay – 18. Ay beher sığır için
 • Durak genişliği en az 0,9 m – Durak uzunluğu en az 1,45 m olmalıdır
 • Gübre yolunun da dahil olduğu en az 6 m2 toplam alan
 • ahır dışında en az 6 m2 gezinti alanı sağlanmalıdır.
 1. Ay Büyük Beher sığır için
 • Durak genişliği en az 1,1 m – Durak uzunluğu en az 1,8 m olmalıdır
 • Gübre yolunun da dahil olduğu en az 7m2 toplam alan
 • ahır dışında en az 7 m2 gezinti alanı sağlanmalıdır.

**İşletmede her 25 sağmal hayvan başına en az 15,75 m2 alan düşecek şekilde doğum bölmesi planlanmalıdır.

**İşletmede her 50 hayvan başına en az 15,75 m2 alan düşecek şekilde revir planlanmalıdır 

 

KOYUN AĞILI – KEÇİ AĞILI  – Projesinde Aranacak Kriterler

 Erişkin Koyun, Koç –

 • En az 2 m2 alan ayrılmalıdır.
 • gezinti alanı zorunlu olmamakla birlikte en az 2 m2 alan ayrılmalıdır.

Erkek ve dişi toklu (6-12 ay) –

 • beher toklu için en az 1,4 m2 alan ayrılmalıdır.
 • gezinti alanı en az 1,4 m2 alan ayrılmalıdır.

Kuzular (0-6 ay )

 • beher kuzu başına en az 0,7 m2 alan ayrılmalıdır.
 • gezinti alanı en az 0,7 m2 alan ayrılmalıdır.

** İşletmede her 10 anaç koyun başına en az 2,5 m2 alan düşecek şekilde doğum bölmesi planlanmalıdır.

**İşletmedeki her 50 hayvan başına en az 2 m2 alan düşecek şekilde revir planlanmalıdır.

BESİ SIĞIRI -Kapalı Ahır- Projelerinde Aranacak Kriterler

Grup buzağılar için (2-6 aylık)

 • ahır içinde (barındırma alanı olarak)
 • ahır dışında (gezinti alanı olarak) en az 1,8 m 2
 1. ay – 12. Ay beher sığır için
 • Durak genişliği en az 0,7 m – Durak uzunluğu en az 1,2 m olmalıdır
 • Gübre yolunun da dahil olduğu en az 4 m2 toplam alan
 • ahır dışında en az 4 m2 gezinti alanı sağlanmalıdır.
 1. ay – 18. Ay beher sığır için ***************
 • Durak genişliği en az 0,9 m – Durak uzunluğu en az 1,45 m olmalıdır
 • Gübre yolunun da dahil olduğu en az 6 m2 toplam alan
 • ahır dışında en az 6 m2 gezinti alanı sağlanmalıdır.
 1. Ay Büyük Beher sığır için
 • Durak genişliği en az 1,1 m – Durak uzunluğu en az 1,8 m olmalıdır
 • Gübre yolunun da dahil olduğu en az 7m2 toplam alan
 • ahır dışında en az 7 m2 gezinti alanı sağlanmalıdır.

**İşletmede her 50 hayvan başına en az 15,75 m2 alan düşecek şekilde revir planlanmalıdır

Hayvansal Gübrenin Depolama ve Yönetimine İlişkin Uyulması Gereken Kriterler

İşletme süt üretimi amaçlı sığır/manda/koyun/keçi yetiştiriciliği yürütüyorsa

 • Süt ineği (6000 L/yıl süt veren) 0,33 m3/hafta
 • Sığır/Manda (18-24 aylık) 0,26 m3/hafta
 • Sığır/Manda (12-18 aylık) 0,15 m3/hafta
 • Sığır/Manda (6-12 aylık) 0,15 m3/hafta
 • Sığır/Manda (0-6 aylık) 0,08 m3/hafta
 • Keçi 0,02 m3/hafta
 • Koyun 0,03 m3/hafta
 • Kuzu/Oğlak 0,01 m3/hafta

YEM HACİMLERİ

 • kesif yemin beher tonu için 1,5 m3,
 • silajın beher tonu için 1,5 m3
 • otsu kaba yemlerin (yonca, sap, saman vb.) balyalı halde birim hacim ağırlığı 7 m3/ton,
 • otsu kaba yemlerin (yonca, sap, saman vb.) açık halde 14 m3/ton olarak hesaplanacaktır.

Örneğin kuru ot deposuna kuru ot balya şeklinde depolanırsa, hacim hesabı 7m3/ton olarak hesaplanır

Yem Karma ve Dağıtma Römorkuna dağıtılmış halde konulur.  aynı otun hacim hesabı 14m3/ton şeklinde

Hesap edilecek hacim, beyan ettiği yıllık yem (kesif, kaba yem, silaj) ihtiyacına göre hesaplanacaktır.

*** Tüm yapılar için (İnşaat/Yenileme/Genişletme/Modernizasyon) Kazı, Dolgu ve Reglaj İşleri altında yer alan pozların toplam tutarı, yapının uygun harcama tutarının %6 veya daha azı olmalıdır.

TEKLİF ALMA GENEL KURALLARI

 • Makine Ekipman Sözleşme toplamı 000 Avro altında makine ekipmanlar için menşe kuralı aranmaz.
 • 000 Avro üzeri makine ekipman alımında her kalem için menşe belgesi talep edilecektir.
 • Yapım işleri ve görünürlük tutara bakılmaksızın menşei kuralı uygulanacaktır.
 • Yapım İşleri tutara bakılmaksızın 1 ( bir ) teklif alınacaktır.
 • Makine ekipman teklifleri 20.000 avro üzeri ise 3 (üç) teklif , 20.000 avro altı ise 1 ( bir ) teklif