TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERININ İŞLENMESI VE PAZARLANMASI

ILE İLGILI FIZIKI VARLIKLARA YÖNELIK YATIRIMLAR

103

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması

 103 TEDBİRİ KAPSAMINDA PLANLANABİLECEK YATIRIM KONULARI

 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Et ve Et Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

NIHAI YARARLANICILAR  ve GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler.

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: (2012/3834 nolu Yönetmelikte Tanımlanmıştır.)

Küçük İşletme

 • 50  kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 milyon yirmi beş TL aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme

 • 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 milyon TL aşmayan işletmeler.
 • Başvuru Sahibi (KOSGEB) üye olmalıdır.
 • Başvuru Sahibi Vergi sistemine kayıtlı olmalıdır
 • Baş. Sahibi veya temsile yetkili 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 büyük olmayacak
 • Kiralama varsa süresi yatırım tamamlama (Son Ödeme) süresi itibariyle en az 5 yılı kapsamalı
 • Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasınının bulunmaması şartıyla; başvurabilir
 • Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı sorgulamaları; başvuru sahibi, yönetim kurulu ve ortak adına yapılır
 • Yatırım diğer uluslararası ve ulusal kaynaklardan sağlanan desteklerden de yararlanamaz.

SPESIFIK UYGUNLUK KRITERLERI

Başvuru sahibine ait  yatırımın kapasitesi aşağıdaki limitleri aşamaz

ET VE ET ÜRÜNLERİ

Kırmızı Et Kesimhaneleri İçin:

 • Sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa,

Günde En Az 30 Baş  – En Fazla 500 Baş,

 • Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa,

Günde En Az 50 Baş – En Fazla 4.000 Baş,

 • sığır ,manda ,koyun ve keçi karışık kesiliyorsa hepsi için gerekli alt ve üst limitleri karşılamalıdır.

 

Et işleme için

 • En az 0,5 ton – En fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.
 • Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin;
 • Kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir
 • Yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.
 • Et işleme söz konusu olduğunda, işlemeyi (ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonunun ilk ürüne uygulanarak değiştirilmesi) gerçekleştirmelidir. 

Parçalama tesisleri için: 

 • Tesislerin, en az 0,5 tonen fazla 5 tonluk toplam günlük parçalama kapasitesi olmalı.
 • Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletme kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı eti parçalamada tesislerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.
 • Aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda tümünün kapasite kriterlerini taşıması gerekmektedir.

DESTEK ORANI:

Et Sektörleri İçin

En Az 30.000 Avro – En Fazla 3.000.000 Avro, 

DESTEK ORANLARI

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla;

 • Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişiler için bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı, diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilikler için ise bildirilen uygun harcama tutarının %40’ını kamu katkısı, %60’ını ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Uygun harcamaların %40 kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KİMLERDİR

 • Üretici örgütlerinin ve üretici örgütünün hâkim ortak olduğu tüzel kişiliğin yukarıda belirtilmiş olan yardım oranını (%60) ve bölüm 8.2.2’de belirtilen IPARD Programı sıralama kriterinden puan (20 puan) alabilmeleri için:
 • 1163, 1581 ve 4572 Sayılı Kanunlara göre kurulmuş kooperatifler ile 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kendilerinin veya hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, ooperatifin/yetiştirici birliğinin ana sözleşmesinde belirtilmiş çalışma konularında yer alan ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • 5200 Sayılı Kanuna göre kurulan tarımsal üretici birliklerinin hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, tarımsal üretici birliğinin kuruluş tüzüğünde belirtilen ve birliğin isminde yer alan ürünün üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

TAKSİT SAYISI

Uygun harcamaların toplam değeri:

 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksit halinde
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL – 2.500.000 TL olduğu yatırımlarda ödeme en fazla iki taksit
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 2.500.000 TL olduğu yatırımlarda ödeme en fazla üç taksitle yapılır

DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ

 • İNŞAAT İŞLERİ HARCAMALARI
 • MAKİNA EKİPMAN ALIMLARI
 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ- MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ
 • Hizmet Alımları Gideri Max Uygun Harcama Kaleminin %12 Kadar Olabilir
 • Uygun Harcama Kaleminin % 4’ü ve 6.000 Euro  Geçmeyen İŞ PLANI hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil)
 • GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI
 • uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir

SEKTÖRLERE ÖZEL UYGUN HARCAMALAR

Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Sektörü

 • Kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin inşası, modernizasyonu ve/ veya genişletilmesi,
 • Yeni kırmızı et kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,
 • Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen işletmelerin modernizasyonu,
 • Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,
 • Hayvan refahı ile uyumlu koşullarda büyükbaş ve koyun/keçi kesimi için yatırım,
 • Soğuk hava deposu ekipmanı,
 • İşleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi,
 • İşleme ve/veya parçalama tesisleri için motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı. 

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN KRİTERLER

ET İŞLEME TESİSLERİNE ÖZEL KRİTERLER

 1. İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
 2. Ürün işleme ünitesi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
 3. Üretim alanına giriş kısmında/kısımlarında uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır.
 4. Yatırımın yapılacağı arsa/arazide tesis atık suyu ve kanalizasyon kanalları birbirinden ayrı kurulumu yapılmalıdır.
 5. Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.
 6. Proje, çalışanlar için yeterli miktarda duş kabinleri ve el yıkama lavaboları içeren soyunma odası içermelidir.
 7. Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri içermelidir.
 8. İşletmenin giriş kapısı doğrudan üretim alanına açılmamalıdır
 9. Zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 10. İşletmenin üretim birimlerinde oluşan atık suların tahliyesi için üretim mahallerindeki zeminlerde gerekli tahliye kanalları imal edilmelidir. Üzeri haşere girişini önleyecek ve gerektiğinde çıkarılarak drenajın kolay temizlenmesine olanak sağlayacak metalle kaplı olmalıdır.
 11. Duvarlar uygun yüksekliğe kadar dayanıklı, su geçirme, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 12. Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde olmalıdır
 13. Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip, dezenfeksiyona uygun, gerektiğinde kolayca temizlenebilirler malzemeden yapılmış olmalıdır.
 14. Tüm üretim alanları; kirli havayı tahliye eden, temiz hava veren özellikte havalandırma tesisatı içermelidir.
 15. Üretim sırasında ürünün hava ile teması söz konusu ise klima/iklimlendirme tesisatı bulunmalıdır.
 16. İşletmede kullanılan dezenfektanlar vb. kimyasalların depolanacağı ayrı bir alan bulunmalıdır.
 17. İşletme, kapasitesine göre uygun soğutma ekipmanı, soğuk ve donmuş muhafaza odalarına sahip olmalıdır.
 18. İşletmenin ürettiği atık suları “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ”nde belirtilen ve idarenin istediği deşarj standartlarını sağlamak durumundadır. Eğer işletme ilgi yönetmelikteki deşarj standartlarını sağlayamıyorsa(bölgede tesisinin atık sularını Yönetmeliğe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda)işletme kendi bünyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deşarj standartlarını sağlamalıdır.
 19. İşletme, hammadde ve ürünlerin gerekli kalite kontrollerinin yapılabileceği ayrı bir laboratuar alanı içermelidir

KESİMHANELERE ÖZEL KRİTERLER

 1. İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
 2. Ürün işleme ünitesi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
 3. Tesis girişinde uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır.
 4. Yatırımın yapılacağı arsa/arazide tesis atık suyu ve kanalizasyon kanalları birbirinden ayrı kurulumu yapılmalıdır.
 5. Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.
 6. Proje, çalışanlar için yeterli miktarda duş kabinleri ve el yıkama lavaboları içeren soyunma odası içermelidir.
 7. Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri içermelidir.
 8. İşletmenin giriş kapısının doğrudan üretim alanına açılmamalıdır
 9. Zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 10. Zeminde uygun drenaj sistemi olmalıdır.
 11. Duvarlar uygun yüksekliğe kadar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 12. Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde olmalıdır
 13. Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip mi, dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenebilirler olmalıdır
 14. Proje uygun havalandırma ve/veya klima sistemi içeriyor olmalıdır
 15. İşletme, kapasitesine göre uygun soğutma ekipmanı, soğuk ve donmuş muhafaza odalarına sahip olmalıdır.
 16. Tesiste hayvanların kabulü ve kontrolü için bir oda ya da kapalı bir alan olmalıdır.
 17. Tesiste kesim için bekleyen hayvanlar için yeterli ahır alanı olmalıdır.
 18. Kesimhanede hasta hayvanlar için ayrılmış bir kısım olmalıdır.
 19. Tesiste mide ve bağırsakların çıkarımı ve temizlenmesi için ayrı bir oda olmalıdır.
 20. Tesiste kesim hattı boyunca akan kanı toplayacak drenaj sistemi ve buna bağlı kanın toplandığı bir depo olmalıdır.
 21. İşletmenin ürettiği atık suları “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ”nde belirtilen ve idarenin istediği deşarj standartlarını sağlamak durumundadır. Eğer işletme ilgi yönetmelikteki deşarj standartlarını sağlayamıyorsa(bölgede tesisinin atık sularını
 22. Yönetmeliğe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda)işletme kendi bünyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deşarjn standartlarını sağlamalıdır.
 23. Hastalıklı olduğu tespit edilen hayvanların imhası için, krematoryum alanı ayrılmış olmalıdır. (İşletmenin hastalıklı hayvanların ortadan kaldırılması için rendering firması ile anlaşması var ise bu kriter aranmaz.)

ET PARÇALAMA TESİSLERİNE ÖZEL KRİTERLER

 1. İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
 2. Parçalama tesisi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
 3. Tesis girişinde uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır.
 4. Yatırımın yapılacağı arsa/arazide tesis atık suyu ve kanalizasyon kanalları birbirinden ayrı kurulumu yapılmalıdır.
 5. Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.
 6. Proje, çalışanlar için yeterli miktarda duş kabinleri ve el yıkama lavaboları içeren soyunma odası içermelidir.
 7. Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri içermelidir.
 8. İşletmenin giriş kapısının doğrudan üretim alanına açılmamalıdır
 9. Zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 10. Zeminde uygun drenaj sistemi olmalıdır.
 11. Duvarlar uygun yüksekliğe kadar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 12. Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde olmalıdır
 13. Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip mi, dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenebilirler olmalıdır
 14. Proje uygun havalandırma ve/veya klima sistemi içeriyor olmalıdır
 15. Parçalama, kemikten ayırma ve paketleme için yeterli genişlikte, işlemlerin hijyenik kurallara uygun yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş oda ve/veya odalar bulunmalıdır.
 16. İşletme, paketlenmiş ve paketlenmemiş et için ayrı ayrı olmak üzere kapasitesine uygun soğutma ekipmanı, soğuk ve donmuş muhafaza odalarına sahip olmalıdır.
 17. İşletmenin ürettiği atık suları “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”nde belirtilen ve idarenin istediği deşarj standartlarını sağlamak durumundadır. Eğer işletme ilgi yönetmelikteki deşarj standartlarını sağlayamıyorsa(bölgede tesisinin atık sularını Yönetmeliğe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda)işletme kendi bünyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deşarj standartlarını sağlamalıdır.
 18. İşletme, paket veya ambalaj materyallerinin hijyenik koşullara uygun nitelikte depolandığı ve materyali bulaştırabilecek odalarla hiç bir hava bağlantısı olmayan özellikte odalara sahip olmalıdır. 

ZORUNLU MAKİNE-EKİPMANLAR

Hayvan Refahı Kapsamında Alımı Gerekli Görülen Makine-Ekipmanlar

KIRMIZI ET KESİMHANELERİNDE GEREKLİ MAKİNE EKİPMANLAR

 1. Kesim Hücresi veya Sabitleme Ekipmanı
 2. Sersemletme Makinesi
 3. Padok (Bu konuda inşai tesis yapılmamış ise)
 4. Canlı Bekleme Ünitesi Hayvan Suluğu
 5. Havalandırma Sistemi Halk Sağlığı,

Hijyen ve Ürün Kalitesi Kapsamında Alımı Zorunlu Görülen Makine-Ekipmanlar

Kırmızı Et Kesimhanelerinde Gerekli Makine Ekipmanlar

 1. İmha Fırını
 2. Kan/Pis Su Kanalı, Kanama Hattı ve Kanama Konveyorü
 3. Kaldırma Elevatörü ve Kaldırma Vinci
 4. İşleme Hattı
 5. İşlem Platformu
 6. Deri Yüzme Makinesi
 7. İşkembe Çıkartma Makinesi
 8. Bacak Açma Kilitleme Aparatı
 9. Kan Tankı
 10. Yıkama Kabini
 11. Ayak/Boynuz Kesme Makası
 12. Döş Açma Testeresi
 13. Askı Arabası
 14. Atık Tankı
 15. Şut
 16. Havai Hat Kantarı
 17. Soğuk Hava Depoları

Et Parçalama Tesislerinde Gerekli Makine Ekipmanlar

 1. Konveyör
 2. Çalışma Tezgahı
 3. Soğuk Hava Depoları

Üretimde Bulunması Teknik Olarak Zorunlu Makine Ekipman Listesi

Kırmızı Et Kesimhanesinde Gerekli Görülen Makine Ekipmanlar

 1. Kaldırma Vinci ve Aktarma Vinci
 2. Kan/Pis Su Kanalı, Kanama Hattı ve Kanama Konveyorü
 3. Kesim Hücresi
 4. İşleme Hattı
 5. Deri Yüzme Makinesi
 6. İşkembe Çıkartma Makinesi
 7. Ayak/Boynuz Kesme Makası
 8. Döş Açma Testeresi
 9. Askı Arabası
 10. Atık Tankı
 11. SoğukHava Depoları

Et Parçalama Tesislerinde Gerekli Görülen Makine Ekipmanlar

 1. İşleme Konveyörü
 2. Çalışma Tezgahı

Kırmızı Et İşleme Tesislerinde Gerekli Görülen Makine-Ekipmanlar

Sucuk Üretimi

 1. Kuter veya Karıştırma Makinesi veya Mikser
 2. Kıyma Makinesi
 3. Dolum Makinesi
 4. Fırın (Pişirme, kurutma, fümeleme için) (doğal olgunlaştırma yapılmayan tesislerde)
 5. Fermentasyon Ünitesi
 6. Askı Arabaları
 7. Metal Dedektörü

Sosis Üretimi

 1. Kuter veya Karıştırma Makinesi veya Mikser
 2. Kıyma Makinesi
 3. Dolum Makinesi
 4. Fırın (Pişirme, kurutma, fümeleme için)
 5. Askı Arabaları
 6. Haşlama Makinesi
 7. Sosis Soyma Makinesi (soyulmuş sosis üreten tesisler için)
 8. Paketleme/Ambalajlama Makinesi
 9. Metal Dedektörü

Salam Üretimi

 1. Kuter veya Karıştırma Makinesi veya Mikser
 2. Kıyma Makinesi
 3. Dolum Makinesi
 4. Fırın (Pişirme, kurutma, fümeleme için)
 5. Askı Arabaları
 6. Haşlama Makinesi
 7. Paketleme/Ambalajlama Makinesi
 8. Metal Dedektörü

Kavurma Üretimi

 1. Kavurma Kazanı
 2. Paketleme/Ambalajlama Makinesi
 3. Metal Dedektör

Pastırma Üretimi

 1. Pastırma Presi
 2. Askı Arabaları
 3. Metal Dedektörü

Döner Üretimi

 1. Kıyma Makinesi
 2. Et Yaprak Açma Makinesi
 3. Soğuk Hava Deposu
 4. Metal Dedektör

Dana Jambon Üretimi

 1. Karıştırma Makinesi veya Mikser
 2. Dolum Makinesi
 3. Fırın
 4. Masajlama Makinesi
 5. Paketleme/Ambalajlama Makinesi
 6. Metal Dedektör

Endüstriyel Köfte Üretimi

 1. Kıyma Makinesi
 2. Mikser
 3. Fırın
 4. Paketleme/Ambalajlama Makinesi
 5. Metal Dedektör

Yenilenebilir Enerji Sistemleri için Gerekli Görülen Makine-Ekipmanlar

 1. İzleme Sistemleri