ÇIFTLIK FAALIYETLERININ ÇEŞITLENDIRILMESI VE IŞ GELIŞTIRME

302

Kırsal Turizm Ve Rekreasyon Faaliyetleri 

302 TEDBİRİ KAPSAMINDA PLANLANABİLECEK YATIRIM KONULARI

Kırsal Turizm Ve Rekreasyon Faaliyetleri

 • Konaklama Tesisleri,
 • Yeme-İçme Tesisleri
 • Rekreasyon Tesisleri

NIHAI YARARLANICILAR 

 • Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri
 • tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan
 • 5488 no’lu Tarım Kanunun 3. maddesinde tanımlanan şekilde gerçek kişilerdir
 • kentsel veya kırsal alanlarda yerleşmiş olmalarına bakılmaksızın uygun yararlanıcılardır.
 • Tarım ve Orman İl/ilçe tarafından verilen belge ile statülerini kanıtlamalı
 • Kırsal alanlardaki gerçek kişiler:
 • Kırsal alanda yaşadığını kanıtlayan ve ekonomik ekonomik faaliyet gerçekleştiren gerçek kişiler.
 • “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre kırsal alanda ikamet ediyor olmalıdır. 
 • Kırsal alanlardaki özel tüzel kişiler
 • Kırsal alanlarda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişilikler
 • Kırsal alanların dışında kurulmuş olan tüzel kişilikler, eğer desteklenen yatırımları/faaliyetleri kırsal alanda bulunuyor ise uygun yararlanıcı olabilirler

       GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • Mikro Ve Küçük İşletme Olarak Tanımlanan Tüm Tüzel Ve Gerçek Kişiler Yatırım İçin Uygundur
 • Mikro işletme = 10 kişiden az yıllık çalışan ,yıllık net satış 3 milyon Türk Lirasını aşmayan
 • Küçük işletme: 50  kişiden az yıllık çalışan, yıllık net satış 25 milyon Türk Lirasını aşmayan
 • Yatırımların yeri kırsal alanda olan yatırımlar desteklenmektedir.
 • İstisna olarak Çiftçi veya çiftçihane halkı üyelerinin Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, , arıcılık ve , zanaatkarlık ve katma değerli ürünler veya su ürünleri yetiştiriciliği yatırım yeri kırsalda olma zorunluluğu yoktur.
 • Su ürünleri restoranı veya zanaatkarlık ürünleri konusunda üretim yerinin uzantı olarak satış noktası kurmak isteyen kırsal alanlarda yaşayan gerçek kişilerin yatırım yeri kırsal olmayabilir.
 • Kosgeb üyesi olma zorunluluğu yoktur.
 • Baş. Sahibi veya temsile yetkili 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 büyük olmayacak
 • Kiralama varsa süresi yatırım tamamlama (Son Ödeme) süresi itibariyle en az 7 yılı kapsamalı
 • Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir
 • Vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Gerçek Kişilerde Başvuru Sahibinin Kendisi Veya Yasal Temsilcisi, Tüzel Kişilerde İse Tüzel Kişilik Tarafından Temsil Ve İlzama Yetkilendirilmiş Kişi(Ler)Veya Yasal Temsilcileri Tarafından Yürütülmelidir
 • Sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvurular reddedilecektir

SPESIFIK UYGUNLUK KRITERLERI

Başvuru sahibine ait  yatırımın kapasitesi aşağıdaki limitleri aşamaz

KIRSAL TURİZM VE REKREASYONEL FAALİYETLER

302 – 4 

 • Bu faaliyet kapsamındaki yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olmalıdır.
 • Nihai ödeme talebi esnasında işletmenin kapasitesi maksimum 25 oda olmalıdır.
 • Konaklama tesisleri, nihai ödeme talebine kadar, “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca belgelendirilmelidir.
 • Yeme- içme tesisleri için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır ve tanınmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

DESTEK ORANI:

Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta,

Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerinde

Hibe Oranı ,%65

En Az 5.000 Avro – En Fazla 500.000 Avro, 

Diğer 27 IPARD illerinde

Hibe Oranı ,%55

TAKSİT SAYISI

Uygun harcamaların toplam değeri:

 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksit halinde
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL üzeri olduğu yatırımlarda ödeme en fazla iki taksit

DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ

 • İNŞAAT İŞLERİ HARCAMALARI
 • MAKİNA EKİPMAN ALIMLARI
 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ- MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ
 • Hizmet Alımları Gideri Max Uygun Harcama Kaleminin %12 Kadar Olabilir
 • Uygun Harcama Kaleminin % 4’ü ve 6.000 Euro Geçmeyen İŞ PLANI hazırlığı  (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil)

 GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI

 • uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir

SEKTÖRLERE ÖZEL UYGUN HARCAMALAR

Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri

 • Pansiyonlar veya mikro/küçük ölçekli konaklama tesislerinin kurulması veya yeniden tefrişi, mevcut binalarda yatak & kahvaltı odalarının yenilenmesi veya
 • çiftliklerde ve açık alanlarda konaklama amacıyla bina ve tesislerin inşası (örnek olarak, kamp yerleri, spor ve rekreasyon alanları),
 • Yeme içme tesisleri veya çiftlik ürünleri tanıtım standlarının kurulması,
 • Özellikle dağ bisikleti, rafting, doğa yürüyüşleri olmak üzere, at biniciliği, spor veya iç sularda rekreasyon balıkçılığı gibi turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonu ile doğrudan bağlantılı verimli altyapı yatırımları,
 • Eğer projenin entegre bir parçası ise, gerekli bilgi teknolojileri ekipmanları ve yazılımların satın alınması,
 • Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

Uygun ekipman:

 • Aydınlatma ve tertibatı, havalandırma ekipmanı, filtreleme ve arıtma ekipmanları, haberleşme ekipmanları, mobilya, temizlik gereçleri, eğlence amaçlı ses ve görüntü ekipmanları,
 • Yeme içme tesisleri için mutfak ekipmanları.

GENEL KRİTERLER

 1. Tesis “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” esasınca “Turizm Tesislerinin Genel Asgari Nitelikleri” kısmında belirtilen tüm şartları sağlamalıdır.
 2. Makine yerleşim planı mimari proje ile uyumlu olmalıdır ve ilgili çizimler proje ile sunulmalıdır.
 3. Her mahalde aydınlatma sistemi mevcut olmalıdır ve ilgili çizimler proje ile birliktesunulmalıdır.
 4. Proje temiz su, atık su ve kanalizasyon sistemleri içermelidir ve ilgili çizimler proje ile birlikte sunulmalıdır.
 5. Yatırım, destek talep edilen tüm mahaller uygun sayıda ve nitelikte makine ekipmana sahip olmalıdır.
 6. Yatırımda destek talep edilen tüm mahaller işletme kapasitesi ile uyumlu olmalıdır.
 7. Kahvaltı, yeme-içme salonları, tüm dinlenme alanları bay- bayan personel odaları, soyunma odaları, personel yemekhaneleri, depolar, çamaşırhaneler, bay-bayan mescit, idari ofisler, müdür ve muhasebe ve yönetim odaları, jeneratör odaları, toplantı salonları, spor salonları, bay bayan jakuzi ve hamamlar, yöresel ürün pazarlama alanı, çocuk oyun alanı, otoparklar ve benzeri amaçlarla kullanılacak destekleyici unsurlar proje amacına, tesis ve müşteri kapasitesine, personel sayısına bağlı olarak değerlendirilir. Kapasitesi uygun görülmeyen mahaller, içerisinde bulunduğu tüm yapının/binanın destek kapsamında çıkarılmasına neden olacaktır
 8. Eğer işletmenin kullanacağı bilgisayar yazılımı alımı planlanıyorsa, projede bu yazılımın kullanılabileceği bilgisayar ve yazıcı bulunmalıdır.

Konaklama Tesisi İçeren Tüm Projeler İçin Kriterler

 1. “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” esasınca “Konaklama Tesislerinin Asgari Nitelikleri” kısmında belirtilen şartlara uygun olmalıdır.
 2. Projede konuk odası sayısı en fazla 25 adet olmalıdır. Konuk odası sayısı hesaplanırken yatak bulunan odaların sayısı göz önünde bulundurulur.
 3. Projede bir otel binası bünyesinde yapılacak, sadece yatak odası ve mutfak nişi, banyotuvalet mahallerine sahip konuk odalarının balkon gibi tüm mahaller dâhil toplam kapasitesi 40 metrekareyi aşmamalıdır.
 4. Projede bir otel binası bünyesinde yapılacak birden fazla odaya ve mutfak nişi, banyotuvalet mahallerine sahip konuk odalarının balkon gibi tüm mahaller dâhil toplam kapasitesi 50 metrekareyi aşmamalıdır.
 5. Projede kendi başına yapılacak villa bungalov benzeri tek veya çok katlı konuk binalarının tüm mahaller dâhil toplam kapasitesi 60 metrekareyi aşmamalıdır.
 6. Modernizasyon için başvuracak mevcut konaklama tesisleri için, kapasite sınırı belirtilen mahallerin kapasite sınırlarının aşılması durumunda ilgili mahal için inşaat işlerine destek talep edilemez.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN KRİTERLER

 1. Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi işletme ile aynı parselde olmalıdır.
 2. Arazi kurulumları için tesisin güvenliğinin çit vb. imalatlarla sağlanmış olması gerekmektedir.

Şebekeye bağlı yenilenebilir enerji sistemleri içeren projeler için;

 1. Teknik proje Tablo 1, tek hat şeması ve bağlantı anlaşmasında yazan kurulu güç değerleri uyumlu olmalıdır.
 2. TKDK tarafından düzenlenmiş kapasite muafiyet belgesinden faydalanılarak bağlantı anlaşması alınmış ise yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü, işletmenin elektrik projesi yükleme cetvelinde yazan kurulu gücün %60’ını geçemez.
 3. Başvuru sahibi, TKDK tarafından düzenlenmiş kapasite muafiyet belgesi olmaksızın kendi imkanlarıyla bağlantı anlaşmasını almış ise yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü, işletmenin elektrik projesi yükleme cetvelinde yazan kurulu gücü geçemez.
 4. Elektrik tesisat projesi işletmenin gerçek gücünü yansıtmalıdır.
 5. 302-4-1 alt sektöründen başvuru yapan projeler için kahvaltı, yeme-içme salonu, tüm dinlenme alanları ve benzeri amaçlarla kullanılacak destekleyici unsurlar konaklama kapasitesi ile uyumlu olmalıdır.

 Yeme-İçme Mahali İçeren Tüm Projeler İçin Kriterler

 1. 302-4-2, 302-4-4, 302-4-6 ve 302-4-7 alt sektörlerinden başvuru yapan projeler için mutfak, personel odası ve benzeri destekleyici unsurlar hariç yeme-içme salonu kapasitesi müşteri yerleşiminin rahat bir şekilde ağlanması koşuluyla, müşteriye hizmet verilen alanların kişi başına 1,2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanır ve 500 kişiyi geçemez.
 2. 302-4-3, 302-4-5 alt sektörlerinden den başvuru yapan projeler için mutfak, personel odası ve benzeri destekleyici unsurlar hariç yeme-içme salonu kapasitesi 100 kişiyi geçemez. Salon kapasiteleri, müşteri erleşiminin rahat bir şekilde sağlanması koşuluyla, müşteriye hizmet verilen alanların kişi başına 1,2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanır.
 3. Tuvaletler girişleri mutfak / üretim mahallerinden ayrılmalıdır.
 4. Mutfak mahali zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 5. Oluşan atık suların tahliyesi için üretim mahallerindeki zeminlerde gerekli tahliye kanalları imal edilmelidir
 6. Üzeri haşere girişini önleyecek ve gerektiğinde çıkarılarakdrenajın kolay temizlenmesine olanak sağlayacak metalle kaplı olmalıdır.
 7. Mutfak mahalindeki duvarlar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 8. Mutfak mahalindeki tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde imal edilmiş olmalıdır.
 9. Mutfak mahalindeki tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip, dezenfeksiyona uygun, gerektiğinde kolayca temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır
 10. Mutfak mahali uygun mekanik havalandırma veya iklimlendirme sistemi içermelidir.

 Yüzme Havuzu İçeren Tüm Projeler İçin Kriterler

 1. “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” esasınca Madde 14-5 “ V. Yüzme Havuzları” kısmında belirtilen ilgili şartlara uygun olmalıdır.