ÇIFTLIK FAALIYETLERININ ÇEŞITLENDIRILMESI VE IŞ GELIŞTIRME

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

302 TEDBİRİ KAPSAMINDA PLANLANABİLECEK YATIRIM KONULARI

 Yenilenebilir enerji yatırımları

 • Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri
 • Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri
 • Rüzgar Enerji Santralleri
 • Biyokütle Enerji Santralleri
 • Jeotermal Enerji Santralleri
 • Mikro kojenerasyon Sistemleri

 NIHAI YARARLANICILAR 

 • Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri
 • tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan
 • 5488 no’lu Tarım Kanunun 3. maddesinde tanımlanan şekilde gerçek kişilerdir
 • kentsel veya kırsal alanlarda yerleşmiş olmalarına bakılmaksızın uygun yararlanıcılardır.
 • Tarım ve Orman İl/ilçe tarafından verilen belge ile statülerini kanıtlamalı
 • Kırsal alanlardaki gerçek kişiler:
 • Kırsal alanda yaşadığını kanıtlayan ve ekonomik ekonomik faaliyet gerçekleştiren gerçek kişiler.
 • “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre kırsal alanda ikamet ediyor olmalıdır. 
 • Kırsal alanlardaki özel tüzel kişiler
 • Kırsal alanlarda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişilikler
 • Kırsal alanların dışında kurulmuş olan tüzel kişilikler, eğer desteklenen yatırımları/faaliyetleri kırsal alanda bulunuyor ise uygun yararlanıcı olabilirler

       GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • Mikro Ve Küçük İşletme Olarak Tanımlanan Tüm Tüzel Ve Gerçek Kişiler Yatırım İçin Uygundur
 • Mikro işletme = 10 kişiden az yıllık çalışan ,yıllık net satış 3 milyon Türk Lirasını aşmayan
 • Küçük işletme: 50  kişiden az yıllık çalışan, yıllık net satış 25 milyon Türk Lirasını aşmayan
 • Yatırımların yeri kırsal alanda olan yatırımlar desteklenmektedir.
 • İstisna olarak Çiftçi veya çiftçihane halkı üyelerinin Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, , arıcılık ve , zanaatkarlık ve katma değerli ürünler veya su ürünleri yetiştiriciliği yatırım yeri kırsalda olma zorunluluğu yoktur.
 • Su ürünleri restoranı veya zanaatkarlık ürünleri konusunda üretim yerinin uzantı olarak satış noktası kurmak isteyen kırsal alanlarda yaşayan gerçek kişilerin yatırım yeri kırsal olmayabilir.
 • Kosgeb üyesi olma zorunluluğu yoktur.
 • Baş. Sahibi veya temsile yetkili 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 büyük olmayacak
 • Kiralama varsa süresi yatırım tamamlama (Son Ödeme) süresi itibariyle en az 7 yılı kapsamalı
 • Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir
 • Vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Gerçek Kişilerde Başvuru Sahibinin Kendisi Veya Yasal Temsilcisi, Tüzel Kişilerde İse Tüzel Kişilik Tarafından Temsil Ve İlzama Yetkilendirilmiş Kişi(Ler)Veya Yasal Temsilcileri Tarafından Yürütülmelidir
 • Sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvurular reddedilecektir

SPESIFIK UYGUNLUK KRITERLERI

Başvuru sahibine ait  yatırımın kapasitesi aşağıdaki limitleri aşamaz 

YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ

302 – 7 

 • Yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.
 • Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur;
 • Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi sistemleri rüzgar enerji sistemleri, jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/ veya ısı üretimi için)
 • 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir
 • Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:
 • Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.
 • Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.

 DESTEK ORANI:

Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta,

Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerinde

Hibe Oranı ,%65

En Az 5.000 Avro – En Fazla 500.000 Avro, 

Diğer 27 IPARD illerinde

Hibe Oranı ,%55

TAKSİT SAYISI

Uygun harcamaların toplam değeri:

 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksit halinde
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL üzeri olduğu yatırımlarda ödeme en fazla iki taksit

DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ

 • İNŞAAT İŞLERİ HARCAMALARI
 • MAKİNA EKİPMAN ALIMLARI
 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ- MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ
 • Hizmet Alımları Gideri Max Uygun Harcama Kaleminin %12 Kadar Olabilir
 • Uygun Harcama Kaleminin % 4’ü ve 6.000 Euro ( 240 TL ) Geçmeyen İŞ PLANI hazırlığı  (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil)
 •  GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir

SEKTÖRLERE ÖZEL UYGUN HARCAMALAR 

Yenilenebilir Enerji Tesisleri

 • Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.
 • Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri(hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur;
 • Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/ veya ısı üretimi için)
 • 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyonyatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.
 • Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:
 • Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.
 • Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından
 • verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.